Tarih sahnesinden sinema perdesine


Foto muharriri Ara Güler'in fotoğrafları ile şu günlerde çekilmekte olan İstanbul'un fethi konulu filme ait kareleri hayat mecmuası siz okurlarımıza bu sayımızda sunmaktayız.

Bir tarih geçiyor : Kıyafetler değişmiş, silahlar değişmiş, harp şartları değişmiş fakat Türk'ün o ölmez harp gücü değişmemişti. Önde üç aylı fatih sancağı, zırhlı sancak muhafazaları ve tuğcular, arkada çorbacıbaşı, zülfikarlı yeniçeri bayrağı ile sancaktar ve çeşitli yeniçeri birlikleri bir zamanlar harp sahalarından nasıl geçmişlerse, o günleri canlandırmak üzere bu sefer de kameranın önünden bu şekilde geçtiler... 

Allah Allah !
Akıncılar düşman içine daldığı sıralarda Osmanlı ordusunun ilk bandosu olan altta görülen mehter takımı da taarruz kıtasının önünde toplanır, kendine has dualarını yaparak "Allah ! Allah !" nidaları ile birlikleri taarruza kaldırırdı. Tarihi hisarlar asırlarca tabel, nakkare, zurna, boru, zil sesleri ile inlemiş; boğaz suları bile zaman zaman bu seslerle dalgalanmıştı.  Zırhlı piyade, kesici silahlar, tüfekli piyade, serdengeçti, topçu, humbaracı, lağımcı, cebeci 496 senelik tarihinde yeniçeri kuvvetlerinin cüzlerini teşkil eden mühim askeri birliklerdi. Harplerin hudut tanıdığı, mücadelenin sınır boylarında, sur duvarlarının diplerinde boğaz boğaza cereyan etiği o günlerde zırhlı piyade mühim bir yer teşkil etmekteydi. Bugün "marş marş" mukabili "haydi ya Allah" emri ile yürüyüşe geçen bu birlikler devrin önünde durulmaz silahlı kuvvetleri, ustalıkları ve cesaretleri kadar mertlik ve adaleti de at başı beraber yürüten yiğitlerdi...1957 Ara Güler.