VAHŞİ ORTAMLARDA BİR ŞEFKAT YUVASI


VAHŞİ ORTAMLARDA BİR ŞEFKAT YUVASI
Dr. Albert Schweitzer'in cennetinde yapılmış ilgi çekici bir röportaj.
Üstte yerlilerin "büyük insan" şeklinde hitap ettikleri Albert Schweitzer görülmektedir.
Gabon Lambarene'nin vahşi tabiatı içinde iptidai lakin en beşeri usullerle yıllardır yerlilerin ıstırabını dindirmeye çalışan Dr. Albert Schweitzer boş zamanlarında orgunun başına geçip Bach parçaları çalmaya başlar başlamaz bu melodilerine en yırtıcı hayvanlar bile kulak kesilir...  

ÇALIŞMA ODASINDA : Schweitzer mütevazi çalışma odasında keçisi ve kedisiyle beraber. Büyük insan, insanlara olduğu kadar hayvanlara da ehemmiyet verir.

SABAH ZİYARETİ : Büyük doktor 87 yaşında olmasına rağmen her sabah erkenden kalkıp hastalarını ziyaret eder ve dertlerine deva olmaya çalışır.  

MASKOTLA : Hastanenin maskotu olan pelikan kuşu Dr. Schweitzer'i pek sever. Yanda yer alan maymunun ise bir kolu sakattır. 

MALZEME NAKLİ : En iptidai usullerle mucizeler yaratmasını bilen doktor Schweitzer'in hastanesinin önü her gün yerli kayıklarıyla dolar. Hastanenin muhtelif ihtiyaçları yine bu kayıklar vasıtasıyla taşınır.  

CÜZAMLILAR KOĞUŞU : 450 yataklı Gabon Lamberene hastanesinin cüzamlılar koğuşundan bir görünüm. 1962