Amerikan 2. Deniz Piyade Tümeni Beyrut Çıkarması


Hayat mecmuası ekibi Orta Şark seyahati esnasında Beyrut civarında yerleşmiş bulunan Amerikan 2. deniz piyade tümeninin 2. alayını ziyaret etmiş ve fotoğraflar çekmiştir. Bu fotoğraflardan bazılarını sözü geçen birliğin Beyrut'tan sonra ilk molası İstanbul'u ziyaretleri vesilesiyle basıyoruz...Üstte :
18 Temmuz'da Irak ihtilalinden tam 1 gün sonra, Amerikan kuvvetleri Beyrut plajlarına çıktılar. Karaya ilk çıkan birlik 2. deniz piyade tümeninin 2. alayı idi. Bir müddet sonra Amerikalılar kuvvetlerinden bir kısmını geri çekmeye karar verdikleri zaman ilk tahliye edilen gene bu birlik oldu. Geçenlerde 2. alay İstanbul'a geldi. Lübnan sahillerine tam teçhizatlı muharipler döken çıkarma vasıtaları şimdi de Dolmabahçe'ye omuzlarından fotoğraf makineleri sarkan neşeli turist gruplarını boşaltıyordu...

Beyrut'a çıkarılan Amerikan kuvvetleri 6.000'i deniz piyadesi, 3.500'ü kara askeri olmak üzere 9.300'dü. Bunlara bilahare bir miktar kara kuvveti ilave edildi. Ordu hava alanının civarında üstlenmişti. Deniz piyadelerinden bir alay limana, iki alay da şehrin gerisindeki tepelere yerleştirilmişti. Yukarıda Beyrut'a bakan çamlık tepelerde mevzilenmiş olan 2. deniz piyade alayına ait kamp görülmektedir.
Amerikan askerlerine çıkarmayı takip eden 1 ay zarfında şehre inmeleri yasak edilmişti. 2. alay'da bu müddet esnasında kendi yağında kavrulmak mecburiyetinde kaldı. Çamların altındaki karyolaların etrafında caz, Rock'n Roll partileri tertip ediliyordu. Tabii pin-up'larını da Lübnan kayalıklarına asmayı ihmal etmediler...1958
2. Alayın en çok tercih ettiği pin-up'lar Rhonda Fleming, Ann Blyth, Doris Day, Jayne Mansfield, Mitzi Gaynor ve Brigitte Bardot idi...
2. Amerikan deniz piyade tümeninin 2. Alayı İstanbul'a 6. filonun Lübnan harekatına iştirak eden birliklerine mensup 5 gemi ile geldi. Misafirler İstanbul'a 7 Eylül günü vardılar. İlk iş Amerika'da gösterilecek albüm için bir fotoğraf çekmek oldu. Bu Beyrut'ta çekilen resimlerle ne güzel bir tezat teşkil edecekti.
Lübnan'a ilk ayak basan deniz piyadesi üsteğmen Vern Ellison, İstanbul'a ilk izinli çıkan misafir subay oldu...1958