Hippolyte Berteaux "Sultan İkinci Mahmud Atı İle" Tablosu.


Ressam Hippolyte Dominique Berteaux tarafından resmedilmiş Sultan 2. Mahmud atının üzerinde tablosu.

Topkapı Sarayı Müzesi Portre GalerisiAyrıca, Lewis'ın çizimiyle "Sultan II. Mahmud Cuma Selamlığı'nda" (Lewis Illustrations of Constantinople, Londra 1838)