İsmet İnönü ve Lozan barış antlaşması Türk heyeti.


İsmet İnönü Lozan Barış antlaşmasını Yüce Türk Milleti adına imzalarken...


İsmet paşanın Lozan barış antlaşmasının sonrasında İstanbul'a dönüşü...

Lozan barış antlaşmasının imzalanmasının sonrasında İsmet paşa İsviçre Reis-i Cumhuru ve Başmurahhaslarla...  


Üstte Lozan barış antlaşmasında birinci Türk heyeti görülmektedir.
Heyete İsmet (İnönü) paşa başkanlık etmekteydi. Dr. Rıza Nur ve Hasan Saka'dan gayrı müşavir olarak heyete Münir Ertegün, Muhtar (Çilli), Veli Saltık, Zülfü Tiğrel, Zekai Apaydın, Celal Bayar, Şefik Basman, Seniyettin Başak, Şevket Doğruer, Tevfik Bıyıklıoğlu, Tahir Taner, Nusret Metya, Hikmet Bayur, Zühtü İnhan, Fuat Ağralı, Mustafa Şeref Özkan, Şükrü Kaya, Hamit Hasancan, Cavit (Maliyeci), Ruşen Eşref Ünaydın ve Yahya Kemal Beyatlı beylerde heyete alındı. Ayrıca konferansa iştirak eden Türk gazetecileri ise : Ahmed Cevdet, Ahmet Şükrü Esmer, Hüseyin Cahit Yalçın, Velid Ebüzziya, Suphi Nuri İleri, Ali Naci Karacan, Kerami Kurtbay, Mecdi Sayman, Kemal Salih Sel, Asım Us, Ahmet Hidayet Reel beylerdi.