Mehmet Fuad Köprülü


Türk tarih ve kültürüne büyük hizmetleri geçen Mehmet Fuad Köprülü vasiyeti üzerine aile kabristanına defnedildi. Şimdi ataları Mehmet ve Köprülüzade Fazıl Ahmed paşaların yanında, babası Faiz Köprülü ile aynı mezarda ebedi uykusunu uyuyor. 

Köprülüler Türbesinde bir köprülü daha...
Türbe mi, gülistan mı ? : Divanyolu caddesinde yer alan türbenin önü cenaze günü bir çiçek bahçesine dönmüştür... 1966 

ŞAHSİ ALBÜMÜNDEN : Üstteki fotoğrafta dış işleri bakanlığı devrinde gerçekleştirmeye çalıştığı balkan paktının hazırlıkları için yapılan bir toplantıda Yunan (solda) ve Yugoslav dış işleri bakanları arasında...   

Bir zamanlar müthiş sigara tiryakisi olan merhumun ressam Sururi tarafından yapılmış eski bir karikatürü.... 

Fotoğrafta Mehmet Fuad Köprülü, Sorbonne üniversitesinde verdiği bir konferansta görülmektedir...