Mustafa Kemal Atatürk, Asım Gündüz, Nurettin Paşa, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir


HER ŞEYİMİZİ BU BAŞLARA BORÇLUYUZ...
Cephelerde mukadderatımızı tayin eden işte bu başlardı. En önde gazi başkumandan Mustafa Kemal Atatürk arkasında sırasıyla 1. Asım Gündüz paşa 2. Nurettin paşa 3. Mareşal Fevzi çakmak 4. Kazım Karabekir bir manevra esnasında görülmektedirler...(1960 Hayat dergisi)