Osmanlı dönemi Mahfe minyatürü


Mahfe Osmanlı döneminde içinde iki kişinin karşılıklı oturabildiği insan gücü veya hayvan gücüyle taşınan bir taşıma vasıtasıdır. Osmanlı dönemi içinde padişah, devlet adamları ve saray hanımlarının bir yerden başka bir yere intikallerinde kullanılırdı. Bir nevi tahtırevandır.