Ahmed Bin Bella.


Liderin sonu
Cezayir'in devrik bir cumhurbaşkanı var : Ahmet Bin Bella... Sorgusuz sualsiz başkent Oran dolaylarındaki bir villaya tıkılan Bin Bella, 6 yıldır tutuklu yaşıyor. Sabık başkanın bu süre içinde yüzünü kimse görmemiştir. Gelen haberlerden, ağır bir kulak rahatsızlığı çektiği, uğultular, ıslıklar ve kahredici baş dönmelerinden şikayetçi olduğu öğreniliyor. Ancak herkes gibi doktorlarında Bin Bella'ya yaklaşmaları yasaktır ve hastaya bakılamamaktadır.
Uluslararası Kızılhaç teşkilatı, cumhurbaşkanı Bumedyen'e başvurmuş, müdahale için izin ve şefaat istemiş. Bumedyen'in cevap olarak verdiği karşılık ise tek cümleden ibaret :
- İç işlerimize karışmayın...
Hey gidi Bin Bella hey... İzzet ve ikbal günlerinin bedelini en ağır şekilde ödeyenlerin ne ilki, ne de sonuncu olanısın sen...1970