Burhanettin Tepsi.


AKTÖR BURHANETTİN PARİS'TE...
Babası Osmanlı hariciyesinin "Umuru Muhtelite" müdürü Yusuf Neyir beydir. 28 yaşında ölen Yusuf Neyir bey, "Gülzarı Hayal" adlı iki roman yazmış ve Lamartine'den dilimize ilk tercümeleri yapmıştır. Babası öldüğü zaman Burhanettin 2 yaşında yetim kalmış, daha sonra Galatasaray'da okutulmuştur. 17 yaşında iken 1899 yılında politika tahsili için Paris'e gönderilen Burhanettin, iyi bir diplomat olamamış fakat iyi bir aktör olmuştur. Fasılalı olarak Paris'te 18 yıl kalan aktör Burhanettin, ünlü Fransız sanatkarı madam Silvain ile Comedie Française'de sahneye çıkmıştır. 1908 inkılabından sonra Türkiye'ye dönen aktör Burhanettin, sahnemize batı tekniğini getiren ilk sanatkardır. Meşrutiyet yıllarında Tepebaşı bahçesinde Abdülhak Hamit'in manzum ve ağır eserlerinin baş rolünü oynamıştır.
Türkiye'de gelişmeye başlayan temaşa hayatını 1. dünya harbi kösteklerken, aktör Burhanettin bir tiyatro kampanyası ile Mısır'a ve Avrupa memleketlerine seyahat yapmıştır. En sonunda yine Fransa'da uzun yıllar temsiller vermiş ve tiyatro mükafatı kazanmıştır. 40 yaşında iken kendisinden 22 yaş küçük olan Seniye hanımla evlenmiş ve onu, Paris'te oryantal dansların yıldızı yapmasını bilmiştir. Bütün ömrünü sahne sanatına veren Burhanettin Tepsi, yaşı ilerlediği yıllarda tekrar Türkiye'ye dönmüş ve kurduğu özel tiyatro grubu ile Anadolu'nun büyük şehirlerini dolaşmıştır.
20 Temmuz 1947'de 65 yaşında İstanbul'da ölen aktör Burhanettin Tepsi, Zincirlikuyu mezarlığında gömülüdür...1970