Angelo Meani


BU DA VENÜS
Angelo Meani adında bir İtalyan heykeltıraşı eski porselen parçalarından "Venüs" adını verdiği acayip bir heykel meydana getirmiştir. Bilhassa şapkası çok orijinal olan heykel. Paris'te modern sanatkarlar birliği sergisinde teşhir edilecektir...1957