İŞTE ANITLAR YÜKSEK KURULU...


İŞTE ANITLAR YÜKSEK KURULU...
Bir diğer adı "Türkiye'nin ikinci danıştayı" da olan Anıtlar Yüksek Kurulu üyeleri toplu halde görülmekte. Kurul şu üyelerden oluşmakta : Başkan doçent Orhan Alsaç, Başkan vekili prof. Hamit Kemali Söylemezoğlu. Üyeler : Prof : Feridun Akozan, prof. Münir Aktepe, prof. Ekrem Akurgal, prof. Bahadır Alkan, Remin Biler, prof. Sedat Hakkı Eldem, prof. Semavi Eyice, prof. Fahrettin Kırzıoğlu, prof. Doğan Kuban, prof. Abdullah Kuran, prof. Semra Ögel, Rıfat Tandoğan, Hüsrev Tayla ve Mithat Yenen ile tabii üyeler kültür bakanlığı müsteşarı prof. Emin Bilgiç, vakıflar genel müdürü prof. Orhan Çataklı, eski eserler ve müzeler genel müdürü Hikmet Gürçay, turizm genel müdürü Aydın Kezer ve planlama ve imar müdürü Kayhan Yüceyalçın.
Anıtlar yüksek kurulu her ayın ikinci cuma günleri toplanmakta, gündemindeki maddeler görüşülüp karara bağlanmaktadır. Toplantılara üyeler ve raportörler dışında kimse girememektedir...1977