Hafız Osman Hattı Kur'an-ı Kerim.


17. yüzyılın en büyük Türk hattatı Hafız Osman'ın yukarıda gördüğünüz nefis yazısı Topkapı sarayı müzesinde itina ile saklanmaktadır.
Büyük hattat Hafız Osman'ın hicri 1093 yılında yazmış olduğu, aslı antika değerinde, çok nadir bir Kur'an-ı Kerim'in tıpkı baskısı olarak 5 senede tamamlanmış ve bütün İslam aleminin takdirini kazanmış olan
Hafız Osman Hattı Kur'an-ı Kerim
Ramazan münasebetiyle mahdut miktarda yeniden okuyucuların istifadesine arz edilmiştir.

Türk hat sanatının olduğu kadar Türk matbaacılık sanatının da bir şaheseri olan bu emsalsiz Kur'an-ı Kerim'in hediyesi sadece 200 liradır.
Bütün kitapçılarda bulunur.
Tevzi yeri : Bateş bayilik teşkilatı
Cağaloğlu - İstanbul
(1970)