Manavgat Şelalesi


MANAVGAT ŞELALESİ
Manavgat kasabası adını Antalya yakınındaki en güzel çaylardan birine ve bu çayın zaman zaman şelale haline gelen kısımlarına vermiştir. Bir kısmı Toros'ların bağrından koparak köpüre köpüre aşağılara inen bu sular sahildeki kumsallarda sakinleşir. Çağlayanları ile olduğu kadar tarihi harabeleriyle de kendisine turistik bir ehemmiyet sağlayan Antalya ve civarında Manavgat şelalesine benzeyen akar suların sayısı otuz civarındadır. Bu sular havalinin zirai değerini yükseltmektedir, Akdeniz sahillerinde bu vesileyle pamuk ve çeltik ekiminin gelişmesinde hayati bir rol oynamaktadırlar...(Fotoğraf : Sabit Karamani 1957)