"The Young Lions" Marlon Brando


Nazi Subayı
Marlon Brando halen Avrupa'da çevrilmekte olan "Genç Aslanlar" (The Young Lions) filminde bir nazi subayını canlandırmakta. Aktör bu rolü için saçlarını sarıya boyatmıştır. Filmde ayrıca Montgomery Clift ve Dean Martin oynamaktadır. 1957