BÜYÜK AŞIK AŞK DİYARINDA


BÜYÜK AŞIK AŞK DİYARINDA
Prenses Margaret vaktini at yarışlarında öldürürken Yüzbaşı Peter Townsend de modern bir Kerem gibi diyar diyar gezmekte... Değişik iklimlerin çeşitli atmosferi içinde yarasını sarmaya çalışmaktadır. Fakat doğuya doğru uzaklaştıkça renk, ışık, çiçek ve aşk diyarı Japonya'da olduğu gibi manevi hayata daha büyük yer veren memleketlerde acısını unutacağını bilakis daha çok hissetmektedir. Halen Japonya'da bulunan Peter Townsend, fotoğrafta Kyoto şehri tiyatrosu geyşalarından birinin yelpazesini imzalarken görülmektedir. 1957