Hafızın kabri olan bahçedeki gül.


Hafızın kabri olan bahçedeki gül
RİNDLERİN ÖLÜMÜ
Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle
Gece bülbül, ağaran vakte kadar ağlarmış
Eski şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle

Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde
Gönlü her yerde, buhurdan gibi, yıllarca tüter
Ve serin selviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter.
YAHYA KEMAL BEYATLI