Roger Gallet Fleurs D'Amour


ROGER GALLET LOSYONU
FLEURS D'AMOUR
ROGER GALLET
PARIS - FRANCE
İsim ve şişe beynelmilel tescillidir.
PİYASAYA ARZ EDİLMİŞTİR...
(1966)