Türk Rivierası Anamur


TÜRK RİVİERASI
İzmir'den başlayarak İskenderun'a kadar devam eden sahil boyu. Fransız ve İtalyan Riviera'ları ile kıyas kabul etmeyecek kadar güzel ve caziptir. Tarihi hatıra ve hazineler ayrıca buraya bir ehemmiyet katar. Bu arada bilhassa Gazipaşa-Anamur-Silifke-Mersin kıyılarının güzelliği hayale sığmayacak bir şekildedir. İnsan da bu sahil boyunu takip ederken dünya yüzünde değil, azametli bir masal aleminde olduğunu sanır. Turizm sanayisinin kurulduğu ve gelişmek hususunda büyük istidatlar gösterdiği memleketimizde, bütün Akdeniz kıyıları bu meyanda bilhassa yukarıda bir kısmını gördüğünüz Anamur, yakın bir gelecekte iç ve dış turizme açılacak ve büyük istifadeler temin edecektir...(Fotoğraf : Sami Börekçi 1957)