Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLARI
10 BAŞKAN VE SÜRELERİ:
1- Türkiye büyük millet meclisinin ilk başkanı Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) 23 nisan 1920 - 1 kasım 1924
2- Ali Fethi Okyar 1 Kasım 1924 - 26 ekim 1925
3- Kazım Özalp 26 ekim 1925 - 1 mart 1935
4- Abdülhalik Renda 1 mart 1935 - 5 ağustos 1946
5- Kazım Karabekir 5 ağustos 1946 - 1 kasım 1947
6- Ali Fuat Cebesoy 1 kasım 1947 - 1 kasım 1948
7 - Şükrü Saraçoğlu 1 kasım 1948 - 22 mayıs 1950
8- Refik Koraltan 22 mayıs 1950 - 27 mayıs 1960
9- Fuat Sirmen 1 kasım 1961 - 22 ekim 1965
10- Ferruh Bozbeyli 22 ekim 1965 - ....
CUMHURİYET SENATOSU VE 3 BAŞKANI:
Anayasaya göre kurulan cumhuriyet senatosu ilk defa 1961 ekiminde yapılan seçimden sonra toplandı. Senato başkanları ve süreleri şöyledir.
1- Suat Hayri Ürgüplü 28 kasım 1961 - 5 kasım 1963
2- Enver Aka 5 kasım 1963 - 2 haziran 1965
3- İbrahim Şevki Atasagun 3 kasım 1965 -....
(1970 Hayat dergisi)