Bağdat Köşkü ve Sultan IV. Murad


Bağdat fatihi Sultan 4. Murad Han  

Topkapı sarayı bünyesinde yer alan Bağdat köşkü 4. Murad han tarafından 1638-1639 Bağdat seferi hümayununun hatırasını yaşatmak amacıyla yaptırılmıştır. Türk mimarisi şaheserleri arasında yer almaktadır...1967