Banker Yorgo Zarifi Tahvili.


SOCIETE DES QUAIS, DOCKS ET ENTREPOTS
DE
CONSTANTINOPLE
SOCIETE ANONYME OTTOMANE
Monsieur L. Zarifi Banquier
Osmanlı dönemi banker Yorgo L. Zarifi'nin "Dersaadet rıhtım dok ve antrepoları şirketi" adına 4 mayıs 1906 tarihinde ihraç etmiş olduğu Osmanlı bankası teminatlı, yüzde 4 faizli, 500 frank veya 22 Osmanlı lirasına eşdeğer tahvili...