Darüşşafakalı Şevki Bey, Yıldız Sarayı Yemek Salonu Tablosu.


Darüşşafakalı ressamlardan olan Şevki beyin "Yıldız sarayı yemek salonu" adlı tuval üzerine 73x91 cm ebadında yağlı boya tablosu...
Mimar Sinan Üniversitesi resim ve heykel müzesi koleksiyonu.
DARÜŞŞAFAKALI RESSAMLAR
Darüşşafaka lisesinde okumuş fotoğrafçılık çalışmış ve genellikle İstanbul'un saray, köşk ve bahçelerini tema olarak almış 19. yüzyıla ait fotoğrafçı, yorumcu, yağlı boya ressamlarıdır.
Darüşşafaka o dönemler diğer sivil okullara nazaran resim dersine ehemmiyet veren bir okuldu. Darüşşafaka'nın resim hocaları arasında Bahriye kolağası Fahri efendi dışında Arif, Hilmi, Hayri ve Mehmed Ali adında beş eski mezunu; öğrencileri aralarında ise Vidinli Osman Nuri, Ahmed Ragıb, Kasımpaşalı Hilmi, Salih Molla Aşki, Necib, Fatihli Mustafa, Lofçalı Ahmed, Şefik, Giritli Hüseyin, Şevki ve Hüseyin bulunmaktadır.
İstanbul resim ve heykel müzesinin ilk salonunda yer alan yaşamları hakkında fazla bilgiye sahip olunamayan bu ressamlar eserlerini fotoğraflardan yapmışlardır. Birbirleri ile adeta anonim denebilecek derecede ortak bir üslubu paylaşan bu sanatçıların hangi atölyelerde, hangi koşullarda bu eserleri meydana getirdikleri bilinmemektedir.
Bu sanatçılar eserlerine ya hiç imza atmamışlar, ya "kulları" yada isimleri ardına "kulları" deyimini ekleyerek imzalarını atmışlardır. Bu durum resimlerini bir ihsan karşılığı saraya ve diğer devlet büyüklerine sunduklarını düşündürmektedir.
Ahmed Şekur gibi askeri kökenli bazı ressamlarda Darüşşafakalı ressamlarla benzeşen üslupta eserler vermiştir. Bu grubu yerli-yabancı eleştirmenler "primitifler", bazıları ise "foto yorumcuları" şeklinde isimlendirmişlerdir. Bu ressam grubu ekseri 1867-1873 yılları arasında dünyaya gelmişlerdir. İnsan gözünün algılayamadığı ancak foto objektifinin saptayabildiği detayları boyanın herhangi bir rölyef etkisi uyandırmasını sağlayacak şekilde işlemiş, fotoğraftaki kompozisyonu genellikle insan figürleri ve diğer ayrıntılardan sıyırarak yalın bir yöntemle uygulamışlardır. Özetle 19. yüzyıldan özgün bir gruptur....