Eastman Kuarteti


EASTMAN KUARTETİ
Amerikanın meşhur Eastman kuarteti, başkan Eisenhower'ın kültür fonundan faydalanarak çıktığı yakın doğu ve Avrupa memleketlerindeki konserlerden ikisini 26 ve 27 mart 1960'da şehrimizde verdi. Ayrıca Ankara ve İzmir'de de konserler veren kuartet, Amerikanın tanınmış fotoğraf makinesi ve malzemesi imalatçısı George Eastman tarafından 1919 yılında kurulmuş, 1955 yılından beride milli bir değer kazanmıştır. Kuartetin sanatkarları, 1921 yılında kurulan ve 500 kişilik bir konser salonu ile çalışma odalarında 200'den fazla piyanosu olan Eastman müzik okulu öğretmenleridir. Fahri olarak konserler verirler. Birinci keman Joseph Knitzer, ikinci keman John Celentano, viyola Francis Bundra, çello'da George Miquelle'dir...1960