Eugene Flandin Harem sahili gravürü.


Eugene Flandin tarafından resmedilmiş Üsküdar Harem sahiline ait 19. yüzyıl gravürü... Gravürde yer alan Mehmet Tahir Efendi Camisinin minaresinin bugünkü minare ile farklılığı dikkat çekmektedir.