HAVACILAR KONGRESİ ŞEHRİMİZDE YAPILDI


HAVACILAR KONGRESİ ŞEHRİMİZDE YAPILDI
Hava yolları pilotları cemiyetleri beynelmilel federasyonunun 15. yıllık kongresi 22 - 29 mart 1960 günleri arasında şehrimizde yapıldı. Kongreye 19 millete mensup 92 havacı katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını ulaştırma bakanı Şemi Ergin yaptı. Vekilden sonra Türk hava yolları umum müdürü Ulvi Yenal ve federasyon genel sekreteri birer konuşma yapmışlardır. Genel sekreter konuşmasını Türk hükümeti, hava yolları, Türk pilotlar cemiyetinin federasyon çalışmalarına gösterdiği yakın alaka ve yardımlara teşekkür ederek bitirmiştir. Yanda Şemi Ergin kürsüde görülmektedir...