İSMAİL CEM OLAYI...


İSMAİL CEM OLAYI...
Geçen haftalarda Türkiye'de hakkında en çok söz edilen ve gazetelerde, radyo ve televizyon bültenlerinde adı sık sık tekrarlanan biri TRT genel müdürü İsmail Cem idi. Cem'in görevinden alınmasıyla ilgili ve Süleyman Demirel hükümeti tarafından hazırlanan kararnamenin, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından kendisine ancak hükümetin verdiği tamamlayıcı bilgi üzerine imzalanması tartışmaların daha da uzamasına ve çeşitli yorumlara sebep oldu. Bu arada Cem'in atanmasıyla ilgili 11 sayılı kanun hükmündeki kararname de millet meclisinde tartışmalı bir oturumdan sonra iptal edildi...1975