Mouradgea D'Ohsson Halveti Zikri "Devran" Gravürü.


"Devran" adı verilen Halveti tarikatına ait zikir töreninden bir ayrıntı gravürü.
Mouradgea D'Ohsson, Tableau Général de L'Empire Ottoman, 1791-1834'den.
IAM Kütüphanesi