Osmanlı dönemi Hanımlara mahsus gazete.


Osmanlı dönemi yayımlanmış "Hanımlara mahsus gazete"nin el işi köşesine ait 1903 yılından bir sahife...