Osmanlı Dönemi Şifalı Ot Toplayıcıları.


Modern tıp ilaçlarının hemen hemen mevcut olmadığı Osmanlı imparatorluğu döneminden yorgunluktan soluklanmaları esnasında iki yaşlı şifalı ot uzmanı ve mesleğin inceliğini öğrenmesi için yetiştirdikleri küçük çırakları....