Osmanlı dönemi Sırık hamalı kartpostalı.


Souvenir de Constantinople - Portefaix Turcs (Hamal)
A. Zellieh fils, Editeurs Constantinople
İstanbul hamalları izlerini halen Sultanhamam civarında sürdüren en gedikli meslek grubudur. Şu an olduğu gibi 1967 senesinde İstanbul meyve sebze halinin bütün yükünü onlar taşımaktadırlar. Kartpostalda Osmanlı dönemi sırık (sırıklı) hamalları görülmektedir...