İftiharla taşıyacağınız bir dolma kalem...


İftiharla taşıyacağınız bir dolma kalem.
Parker 45 dolma kalemini süsleyen "ok"lu çengel * Parker markasının timsalidir. Parker 45 kalemlerinde markasına has kalite, zarafet ve sağlamlığı muhakkak takdir edeceksiniz...
* Tescil edilmiştir.
Parker 45 -Okul- çelik uçlu, 2 kartuşla 36.- TL
Parker 45 -Arrow- altın uçlu, 2 kartuşla 60.- TL
Her iki modele de uyar pompa 15.- TL
5 adet Parker Super Quink kartuşu 3.- TL
PARKER 45
DAHA İYİ YAZMAK İÇİN :
Solv-X ihtiva eden PARKER SUPER Quink mürekkebini kullanınız...1967