Yurdumuzun Efsaneleri : Sarayburnu.


Dünyanın en güzel kadını için Sarayburnu'nda kurulan bir masal sarayı...
Günlerden bir gün Hazreti Süleyman eşi Alina için bir saray yaptırmaya karar verir. Cemi cümle bütün mahlukatı etrafına toplamış "Gidin bütün dünyayı dolaşın dünyanın en güzel yeri neresidir onu bulun" talimatını vermiş.
Hazreti Süleyman eşine yaptıracağı sarayın dünyanın en güzel yerinde olmasını istiyordu.
Cinler, şeytanlar, insanlar, kuşlar ve rüzgarlar yedinci gün haberi getirdiler...
- Yeryüzünün en güzel yeri İstanbul boğazının karşısında Sarayburnu'dur.
Hazreti Süleyman bugünkü İstanbul'a geldi. Sarayburnu'nda bir gece geçirdi. Sabah uyanınca havanın ve suyun mükemmelliğinden kendisini tam manasıyla genç ve kuvvetli hissetti. Sonra cinlere, şeytanlara emir verip hemen burada bir saray yapılmasını istedi ve sarayını yaptırdı. Kıyamete kadar mamur olmaması için İstanbul şehrine hayır duası etti.
Ne yazık ki efsanenin sonu acıklıdır. Meğer güzel Alina bu sarayda gizli gizli babasının heykeline taparmış ! Hak dini peygamberi Hazreti Süleyman bunu öğrenince Alina'yı kendi elleriyle öldürür. "Biz tanrının kullarıyız ve hep tanrıya döneceğiz." ayetini okuduktan sonra o putu kırmıştır. 

Delfi kahininden kuracakları şehrin nerede olabileceğini sorarlar. Kahin; körler memleketinin karşısı cevabını verir. Megaralılar dolaşa dolaşa Sarayburnu'na bugünkü Topkapı Sarayının bulunduğu yere gelirler... 

SARAYBURNU
Bu sayımızda Hayat okuyucuları için yeni bir yazar ve yeni bir yazı serisi takdim ediyoruz. "Yurdumuzun Efsaneleri" isimli bu yazı serisini hazırlayan Yahya Benekay vazifesi icabı yıllardan beri bütün yurdu en ücra köşelerine kadar dolaşmakta ve her gittiği yerde memleket efsanelerini araştırıp toplamaktadır. Senelerce süren bu araştırmanın mahsulü olarak gayet enteresan bir yazı serisi hazırlamıştır....1962