Şirket-i Hayriye Göksu Vapuru.


ŞİRKET-İ HAYRİYE GÖKSU
Şirket-i Hayriye işletmesinin 56 baca numaralı vapuru.  Şirketin İngiltere Glasgow'da faaliyette bulunan Armstrong tezgahlarına sipariş vermiş olduğu birbirinin eşi iki vapurdan birisiydi. İlk etapta şirket yerine getirmiş olduğu siparişin ebatlarının küçük oluşundan ötürü Akdeniz'i geçebilmesinden ötürü kaygılıydı, bu vesileyle her iki vapuru parçalara ayırarak tekrar monte edilmek üzere bir şilebe yükleyerek Osmanlı topraklarına doğru yola çıkarmıştı. Lakin mukadderat olarak bir deniz kazası sonrası gemileri taşıyan şilep batmıştı.
Armstrong şirketi bu üzücü kaza sonrası hızlı bir çalışma ile tekrar iki gemi oluşturup aynı yöntemle vapurları yolladı. Vapurların parçaları şirketin Hasköy'de yer alan fabrikasında monte edildi. Bu vapurlara 55 Bebek, 56 Göksu adları verildi.
1905 yılı sonlarında monte çalışmaları sona eren Göksu 65 Gros, 37 net ton ağırlığa sahipti. Gövdesi çelikten mamul, uzunluğu 21,30 metre, genişliği 4,80 metre, su kesimi 1,80 metre idi. Çift genleşmeli 130 beygir gücünde buhar makineli olup tek uskurlu idi. Hızı saatte 8 deniz mili civarlarında idi. Süvarisi Küçük Aziz Efendi kaptan, baş makinist ise Mehmet Hilmi Usta idi.
İkizi Bebek gibi endaze hesapları pek incelikle yapılmamış, az yolcu kapasitesine sahip ve yolcu açısından pek rahat değildi. Her iki ikiz gemi 1934-1935 yıllarında Hasköy'de kapsamlı tadilden geçirildi, oturak yerleri biraz daha arttırıldı. Yıllarca İstanbul boğazında ring hattı oluşturan Göksu vapuru 1945'de Şirket-i Hayriye'nin Münakalat vekaletine devri üzerine şehir hatları işletmesine nakil oldu. 26 temmuz 1967 tarihinde sökülmek üzere satıldığında 62 yıllık bir gemi idi.
Şirket-i Hayriye işletmesinin 1853'de İngiltere'de yer alan John Robert White firması imali ilk altı vapurun 3 numaralı olanı da Göksu adını taşırdı. Ahşap olan Göksu gemisi 1854'de hizmete girmiş ve İstanbul boğazında 10 yıl kadar hizmet vermiştir...