Şirket-i Hayriye Hale Vapuru.


ŞİRKET-İ HAYRİYE HALE
Şirket-i Hayriye vapur işletmesinin 49 baca numaralı yandan çarklı son iki vapurundan biriydi. İkizi 50 baca numaralı "Seyyale" idi.
1904 senesinde İngiltere Glasgow Fairfield ship cop. gemi fabrikası tezgahlarında buharlı bir gemi olarak tasarlandı. Pırıl pırıl parıldayan pirinç bacası ve zarif silueti ile dikkate şayandı. Gövdesi çelikten imal olmuş olup 184 gros, 87 net ton ağırlığa sahipti. Uzunluğu 30,60 metre, genişliği 5,60 metre, su kesimi 2,60 metre civarındaydı. Çift genleşmeli 350 beygir gücünde buhar makinesine sahipti. Yandan çarklı idi. Tam istim tuttuğu zaman saatte 14 deniz mili hız yapabilmekteydi. İkizi Seyyale ile birlikte Boğaz postalarının en süratli vapurları olduğu için büyük rağbet gördüler. Baştan kıça kadar uzanan güverte bölümü açıktı, orta katta iki salonu, alt katta iki kamarası vardı. Süvarisi Sezai Efendi Kaptan, baş makinisti Rıza Mustafa Usta idi.
1. Dünya savaşının çıkmasından bir süre sonra 1915'de ikizi Seyyale ile birlikte İskele ve Limanlar kumandanlığının emrine verilen Hale, Çanakkale ile İstanbul arasında subay ailelerini taşıdı ilerleyen yıllarda şirkete iade edildi. Şirket bu iki yeni vapurunu filoda tutabilmek için çok uğraşsa da bizzat başkumandan vekili Enver Paşa'nın ihtiyaç göstermesi üzerine yeniden ordunun emrine vermek zorunda kaldı. Gerçekten zarif, süslü ve her bakımdan sanat eseri olan kamaraları, kanepeleri, tahta aksamı çok kısa bir süre içinde baltalarla sökülerek çıkarıldı. İki vapurda yük, özellikle kömür taşıma gemisi haline getirildi. Aylarca Zonguldak-İstanbul arasında kömür naklinde kullanıldı.
12 yıllık bir gemi iken 29 temmuz 1916'da Boğazın Karadeniz çıkışının doğusunda Rus denizaltısı Tjulen tarafından tahrip edilerek ağır hasar gördü ve dibe oturdu. Onarılmak üzere İstanbul'a çekilse dahi onarılamadı...