Tahir ile Zühre hikayesi kapağı.


Tahir ile Zühre hikayesinin kahramanlarının acı sonlarını simgeleyen dış kapak. 1340/1924