Adnan Menderes uçak kazası sonrası Bailey ailesine giden hediye.


BAILEY AİLESİNE GİDEN HEDİYE
Müessif Londra uçak kazasında Başvekil Adnan Menderes'e karşı gösterdikleri yakın alaka ve insani hislerin şükran borcu olarak Demokrat Parti Şişli Merkez Ocağı tarafından resimde görülen mangal Bailey ailesine gönderilmiştir. Resimde aile fertleri gönderilen mangalı incelerken görülmektedir..1959