Asakir-i Mansure-i Muhammediye Askerleri Gravürü.


Sultan 2. Mahmud döneminde kurulmuş 1826-1846 arasında İstanbul şehrinin asayişini sağlayan Asakir-i Mansure-i Muhammediye (Muhammed'in zafer kazanmış orduları) askerleri içtima esnasında gravürü...