Eyüplü Mustafa Şükrü Efendi Moskoflarla sulh ve Mütareke destanı.


Eyüplü Mustafa Şükrü Efendi'nin 1917'de Rusya ile imzalanan mütareke şerefine yazmış olduğu "Moskoflarla mütareke ve sulh" destanı...