Haçlı Donanması İstanbul Surları Önünde Minyatürü.


Haçlı donanmasını Konstantinopolis (İstanbul) surları önünde gösteren Livres des passages d'outremer'den 15. yüzyıla ait bir minyatür...