Osmanlı Dönemi Devlet Görevlileri Kostümleri


Osmanlı döneminde devletin değişik kademelerinde hizmetlerde bulunmuş görevlilerin o döneme ait geleneksel kostümleri içinde görünümleri... Soldan sağa : Baş çuhadar, Defterdar, Defter emini, Nişancı efendi ve Darphane emini.
(Les Ancies costumes de L'empire Ottoman, Paris, ty 1864)


Kulluk neferi (sol) ve Cebehane karakullukçusu.