Osmanlı dönemi Karakullukçu gravürü.


Osmanlı döneminde yeniçeri kışlalarının hizmet elemanı (eri) niteliğinde temizlik, bakım, tadilat gibi işlerle sorumlu sınıfa mensup iki ayrı karakullukçu geleneksel kostümleri ile.
(C. Deval, Deux années a Constantinople et en morée, London-Paris 1828)