Osmanlı dönemi pehlivan, yağcı, cazgır.


Osmanlı döneminde ve günümüzde geleneksel bir şekilde sürdürülen Kırkpınar geleneksel yağlı güreş festivalinde yağlı güreş müsabakası esnasında görülen dört pehlivan, elinde yağdanlığı ile yağcı ve geleneksel müsabaka manilerini dile getiren cazgırın betimlendiği anonim 16. yüzyıla ait bir tablo.
Viyana Ulusal Kitaplığı