Peyk Dede Tekkesi.


Günümüzde yalnızca hazire (mezarlık) bölümü mevcut Peyk dede tekkesinin yok olmadan önceki görünümünü içeren fotoğrafı. Tekke Silivrikapı civarında yer alan Veledi karabaş mahallesinde 18. yüzyılın ortalarında Şeyh Hasan Sezai Efendinin halifelerinden "Peyk Dede" lakaplı Şeyh Ahmed Remzi Efendi tarafından tesis edilmiştir. 19. yüzyılın başlarından itibaren Kadiri tarikatına bağlanan bu tekke günümüzde bulunmamaktadır...