Ressam Ali Rıza Beyazıt "Sahil" Tablosu.


Ressam Ali Rıza Beyazıt'ın "Sahil" adlı tuval üzerine yağlı boya 47x23 cm ebadında peyzajı...
Ressam Ali Rıza bey, Konyalı Mehmet efendinin oğlu olarak 1883 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kuleli askeri lisesini  bitirdikten sonra Harbiye mektebine girdi. Harbiye'de eğitimi esnasında Halil Paşa ve Hoca Ali Rıza'nın öğrencisi oldu. 1907 yılında teğmen rütbesiyle mezun olup Balkan savaşına (1912) kadar çeşitli okullarda resim ve geometri dersleri verdi. Balkan, 1. Cihan, İstiklal savaşlarında muhtelif kıt'a görevlerinde bulundu. Gittiği Filistin, Suriye, Medine gibi yerlerde resim çalışmalarını devam ettirdi. Çok sayıda sulu boya, desen çalışmalarında bulundu.
Çalışmaları, izlenimci tavrı, titiz gözlem yönüyle Hoca Ali Rıza'nın etkisi altında kaldığı müşahede edilmektedir. İstanbul'un muhtelif köşelerine ait eserlerindeki farklı teknikli eserlerinde genellikle ışıklı bir atmosfer etkindir. 1951'de İtalya'da düzenlenen uluslararası desen yarışmasında birincilik kazanan Ali Rıza bey, Asker ressamlar derneğinin kurucuları arasında yer almış ve bu derneğin uzun yıllar başkanlığını yürütmüştür. İstanbul'a olan yoğun sevgisini yansıttığı resimlerin çoğunu resme yoğunlaştığı 1941'den sonra yapmıştır. Boğaz, Fenerbahçe gibi İstanbul'un muhtelif sahil köşeleri ana temalı çok sayıda esere sahiptir. Ali Rıza bey 1964'de İstanbul'da vefat etmiştir...