Rumeli Hisarı Nafi Baba Tekkesi Haziresi.


Rumeli hisarında yer alan Nafi baba (Şehitlik) tekkesi haziresinde tekkeye adını veren Nafi baba (1317/1899) üstteki fotoğraf ile tekkenin postnişinlerinden Hisarlı Seyyid Ahmed babanın (1198/1788) mezar taşları...