Seyyid Ahmed-i Bedevi Hattı.


İslam tarikatlarından Bedevilik tarikatının kurucusu Seyyid Ahmed-i Bedevi'nin adının ve Bedevi tacını konu alan hat levha 1262/1845-1846. Hat hattat Rıfailiğin Keyyali kolundan Şeyh Mehmed Sırrı Vahdedi efendiye aittir.
Tarikat 1276 vefat etmiş Şey Ahmed-i Bedevi tarafından 13. yüzyılın ikinci çeyreğinde kurulmuştur. Aslen Mağripli olan Ahmed Bedevi küçük yaşlarda ailesi ile Mekke'ye göç etmiştir ilerleyen yıllardan sonra Mısır'a geçmiştir. Kendisinde tasavvufi eğilimler baş gösterince Irak'a giderek Abdülkadir Geylani hazretleri ile Ahmed Rıfai hazretlerinin türbelerini ziyaret etmiş dönüş yolunda Şam üzerinden Mısır'a gelerek Tanta'da yerleşmiştir. Kendisine "Bedevi" lakabının Kuzey Afrika bedevileri gibi yüzünü peçe ile örttüğü için verildiği rivayet edilir. Mürşidinin adı bazı silsilenamelerde Şeyh Hüseyin bin Ali, bazılarında ise Şeyh Bedreddin Hasan Magribi olarak geçer.
Seyyid Ahmed Bedevinin son derece cezbeli bir meşrebe sahip olduğu, devamlı riyazat ve mücadele içinde yaşadığı, zaman zaman evinin damında yüzünü Mısır'ın kızgın güneşine vererek bir tür çile çıkarma ibadeti yaptığı bilinmektedir. İlerleyen zamanda tarikatın mensuplarınca sürdürülen bu adetten ötürü Bedeviliğe "Sutuhiyye"de (Sutuh-Dam) denilmiş, ayrıca pirinin adından ötürü "Ahmediyye" olarak da tanınmıştır. Seyyid Ahmet Bedevi hazretleri coşkun kişiliği, kerametleri, ayrıca haçlı ordularına karşı mücadelesi ile Mısır halkının gönlünü fethetmiş, vefatından sonra tarikatın ayin ve erkanını düzenleyen baş halifesi Salih Abdülal (Ölümü 1332) tarafından Tanta'daki türbesi etrafında inşa ettirilen külliye Bedeviliğin merkezi olmuştur. Memluk döneminde Mısır'da büyük bir nüfuz kazanan Bedevilik Osmanlı döneminde 12 kola ayrılmış bunlar arasında özellikle Halebi ve Beyyumi kolları geniş bir alana yayılmıştır.