Sultan 3. Selim ve Altın beşiği


Sultan Üçüncü Selim'e ait bir portre.


Sultan 3. Selim öldürüldüğü gün 4. Mustafa taraftarları 3. Selim'in hapsedildiği daireye hücum etmişlerdi. Bir bostancının kılıcı ile yere serilen Selim'in cesedi hasıra sarılarak altta görülen arz odasının önüne bırakıldı. Üstteki resimde de Sultan Selim'in doğduğu zaman yatırıldığı üzeri mücevherli altın beşik görülüyor... 1963 Hayat Dergisi.