Başvekil Adnan Menderes CENTO Toplantısında


BAŞVEKİLİMİZ CENTO TOPLANTISINDA
Bu ayın 7-9. ayları arasında Washington'da yapılan Cento (eski Bağdat Paktı) toplantısında memleketimizi temsilen Başvekil Adnan Menderes de hazır bulunmuştur. Başvekil, gerek konseyde ve gerekse Amerikan basın mensuplarının katıldığı toplantılarda Orta doğu meseleleriyle alakalı konular üzerinde Türk hükümetinin görüşlerini belirten demeçler vermiştir. Resim, konsey toplantılarından birisinde (soldan sağa) : Başvekilimiz Adnan Menderes, İngiliz sefiri Harold Caccia, Amerikan hariciye vekili Christian Herter ile arkada Hariciye vekilimiz Fatin Rüştü Zorlu'yu göstermektedir...1959