Dr. İbrahim Etem Ulagay İlaç Fabrikası


Yerli İlaç Sanayi Gelişiyor
KONTROLDE KULLANILAN TAVŞANLAR : Sayın Cumhurbaşkanımız Celal Bayar, tavşanlar üzerinde yapılan pirojen testinde bulunmuş ve fabrika sahiplerinden Dr. İlhan Ulagay'dan bu konuda geniş izahat almıştır...
Geçenlerde Topkapı'daki Dr. İbrahim Etem Ulagay ilaç fabrikasını ziyaret eden Cumhurbaşkanımız yerli ilaç sanayi hakkında geniş izahat almıştır. Fabrikanın atölye ve kontrol laboratuvarlarını gezen sayın Bayar, tavşanlar üzerinde yapılan tecrübelerde bizzat bulunmuştur.
Antibiyotik ve diğer hayati ilaçların en modern usullerle imal edildiklerini ve her ilacın mütehassıs elemanlar tarafından müteaddit kontrollerden geçirildiğini müşahede etmiş olan sayın Bayar, şeref defterine "Gurur duydum, tebrik ve takdir ederim..." cümlesini kaydederek memnuniyetlerini ifade etmiştir.
56 yıllık mazisi olan ve en son sistem makineler ve sterilizasyon cihazlarıyla techiz edilmiş bulunan Türkiye'nin bu en büyük ilaç fabrikası memleketimizin ilaç ihtiyacının mühim bir kısmına cevap vermektedir.
Müessese tecrübelerde kullandığı kobay, beyaz fare, tavşan ve horozları modern üretme yerlerinde yetiştirir. Hususi evsafı haiz olmaları icap eden bu hayvancıklar sıkı bir seleksiyona tabi tutulurlar.

KENDİ KENDİNE SERVİS : İşçilerle yemek yiyen Sayın Bayar, müessesenin adetlerine uyarak sıraya girmiş ve Amerikan usulü mutfaktan kendi yemeğini alarak işçilerle bir arada yemiştir. Cumhurbaşkanımızın bu hareketi işçiler arasında memnuniyet uyandırmıştır.
KULLANILIR MI, KULLANILMAZ MI ? : Her ilacın terkibine giren iptidai madde, istenilen şartları haiz olup olmadığı bakımından kontrole tabi tutulur. Müstahzarat haline konduktan sonra ayrıca gerek tesiri, gerekse muhteviyatı bakımından incelenir. Bu kontrollerle o parti ilacın kullanılıp kullanılmayacağı anlaşılır. Burada Sayın Celal Bayar ve Tevfik İleri'yi bir test esnasında izahat alırken görüyorsunuz... 

MİKROPLARI ÖLDÜREN ŞUA : Hayati önemi haiz ilaçları ihtiva eden ampuller ve antibiyotikler, "steril saha" tabir edilen hususi seksiyonda ultra-viole şuaları saçan lambaların altında doldurulur. Bu şualar mikropları öldürme hassasına sahip bulunduğu için aynı zamanda bu kısımlara giren havada kendiliğinden sterilize edilmiş olmaktadır...1959